Tag: #pp-rct

PP-R PIPE SDR 6 / S2.5

PP-R PIPE SDR 6 / S2.5

ใช้กับ ท่อประปา / ท่อน้ำร้อน / อื่นๆ อุณหภูมิ 3-95°องศาเซลเซียส  อายุการใช้งาน 50 ปี (อุณหภูมิ 70 °C ใช้งาน 50 ปี แรงดันสูงสุดไม่เกิน 10.2 บาร์) ความดัน 20 บาร์ ความยาว/เส้น 4 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

PP-R PIPE SDR 11 / S5

PP-R PIPE SDR 11 / S5

ใช้กับ ท่อประปา / ท่อน้ำอุ่น / อื่นๆ อุณหภูมิ 3-60°องศาเซลเซียส  อายุการใช้งาน 50 ปี (อุณหภูมิ 40 °C ใช้งาน 50 ปี แรงดันสูงสุดไม่เกิน 11 บาร์) ความดัน 10 บาร์ ความยาว/เส้น 4 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

PP-RCT PIPE SDR 11 / S5

PP-RCT PIPE SDR 11 / S5

​ใช้กับ ท่อประปา , ท่อน้ำร้อน และอื่นๆ อุณหภูมิ 3-95 °องศาเซลเซียส อายุการใช้งาน 50 ปี* (อุณหภูมิ 40 °องศาเซลเซียส ใช้งาน 50 ปี แรงดันสูงสุดไม่เกิน 13.6  บาร์) ความดัน 20 บาร์ ความยาว/เส้น 4 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

PP-RCT PIPE SDR 7.4 / S 3.2

PP-RCT PIPE SDR 7.4 / S 3.2

​ใช้กับ ท่อประปา , ท่อน้ำร้อน และอื่นๆ อุณหภูมิ 3-95 °องศาเซลเซียส อายุการใช้งาน 50 ปี* (อุณหภูมิ 70 °องศาเซลเซียส ใช้งาน 50 ปี แรงดันสูงสุดไม่เกิน 12.9 บาร์) ความดัน 20 บาร์ ความยาว/เส้น 4 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

PP-RCT FIBER / FASER COMPOSITE PIPE ML3 / SDR11 / S5

PP-RCT FIBER / FASER COMPOSITE PIPE ML3 / SDR11 / S5

​ใช้กับ ท่อประปา , ท่อน้ำร้อน และอื่นๆ อุณหภูมิ 3-95 °องศาเซลเซียส อายุการใช้งาน 50 ปี* (อุณหภูมิ 40 °องศาเซลเซียส ใช้งาน 50 ปี แรงดันสูงสุดไม่เกิน 13.6 บาร์) ความดัน 20 บาร์ ความยาว/เส้น 4 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

PP-RCT FIBER / FASER COMPOSITE PIPE ML5 / SDR 7.4 / S 3.2

PP-RCT FIBER / FASER COMPOSITE PIPE ML5 / SDR 7.4 / S 3.2

ใช้กับ ท่อประปา , ท่อน้ำร้อน และอื่นๆ อุณหภูมิ 3-95 °องศาเซลเซียส อายุการใช้งาน 50 ปี* (อุณหภูมิ 70 °องศาเซลเซียส ใช้งาน 50 ปี แรงดันสูงสุดไม่เกิน 11.2 บาร์) ความดัน 20 บาร์ ความยาว/เส้น 4 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม